Hitaş Asansör | Belediye Zorunlu Muayene Eksiklikleri
Belediye Zorunlu Muayene Eksiklikleri

Belediye Zorunlu Muayene Eksiklikleri

Binada / yapıda sürekli olarak kullanılan asansörün periyodik kontrolü, yılda en az bir defa, Bakanlık tarafından yetkilendirilen ve ilgili idare ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşuna yaptırılır.

Yıllık yasal muayene sonucunda tespit edilen kusurlar neticesinde asansör güvenli veya güvensiz olarak tanımlanır. Güvensiz olarak tanımlanan asansörün eksiklikleri 60 veya 120 günlük yasal süre içerisinde tamamlanmalıdır. 

 


Kırmızı Etiket: Asansörün kullanım açısından yüksek riskli olduğunu belirten etikettir. Kontrol mühendisleri tarafından yapılan denetimde asansör kırmızı etiket aldıysa, asansörün kullanımı can ve mal güvenliği açısından uygun değildir ve kesinlikle kullanılmaması gerekir. Kontrol esnasında tespit edilen aksaklıkların  en geç 60 gün içerisinde giderilmesi gerekir, aksi takdirde asansör mühürlenerek kullanım dışı bırakılır.

 

 

Sarı Etiket: Asansörün kabul edilebilir risk seviyesinde olduğunu belirtir. Belirlenen aksaklıkların 120 gün içerisinde içerisinde giderilmesi gerekir, aksi takdirde asansör mühürlenerek kullanım dışı bırakılır.

 

 

Mavi Etiket: Hafif riskli olarak değerlendirilmiştir. Kullanımda herhangi bir kısıtlama yoktur. 

 

 

Yeşil Etiket: Kontrolü yapılan asansörün kullanım açısından herhangi bir risk taşımadığı ve güvenli olduğunu ifade eder. Asansör can ve mal güvenliği açısından herhangi bir risk taşımamaktadır.

Talep Edilen Hizmet
Yapı / Kurum Adı
Ad Soyad
Telefon Numarası
E-Posta Adresi
Mesaj